Anasayfa - Ürünler - Biyolojik Onarım İmplantı
 

Biyolojik Onarım İmplantı

 

 

       

 

 

ENJEKTE EDİLEBİLİR YENİ NESİL BİYOLOJİK ONARIM İMPLANTI

 

 

Özellikleri ve Faydaları:

 

Grandus B-One, enjekte edilebilen, kendi kendine donabilen ve uygulandığı bölgede kısa sürede yüksek yapışma mukavemeti oluşturabilen Tetra Kalsiyum Fosfat bazlı bir tibbi cihazdir. Kemiğin yapıtaşı olan Hidroksiapatit' ten daha yüksek Ca/P molar oranına sahip olan tetrakalsi- yum fosfat ve ürün içerisindeki diğer hammaddeler sayesinde Grandus® B-One, kendi kendine hidroksiapatit sentezleyebilecek bir kimyasal bileşiğe sahiptir. Osteokondüktif , biyoaktif ve biyobozunur bir malzemedir. Osteoblastları kemik modellenecek olan alana taşıyarak kemiğin normalden daha hızlı iyileşmesini sağlar. Bir yandan emilerek azalırken aynı anda azaldığı yere kemik oluşturarak tedavi süresi boyunca mukavemetini asla kaybetmez.

Uygulama özellikleri ;

B-One, ıslak ortamlarda yapışma mukavemetinde çok daha üstün özellikler göstermektedir.

Endikasyonları:

Grandus® B-One iskelet sistemindeki kemik boşluklarını doldurmak için kullanılır. Bu boşluklar cerrahi olarak oluşturulabilir veya kemik dokuda travmatik bir yaralanma sonucu osteoz defekt olarak oluşabilir. Kemik yapısının stabilitesi için önem teşkil etmeyen bölgelerdeki kemik boşluklarını doldur­mak . Kür olmuş Grandus@ B-One, sadece geçici süre yük taşma amaçlı kullanılabilir. İyileşme süre­cinde, yapısal destek sağlamak amacıyla kullanılamaz. Grandus® B-One osteoporoz, avasküler veya başka bir sebep ile kemik oluşumunu yeterli derecede sağlayamayacak olan bölgelerde kullanılmamalıdır. Kemik doku, çok sayıda damarın bulunduğu dinamik bir yapıdır. Kendisini, yara izi olmadan tedavi etme yeteneğine sahip olduğu için, akıllı madde olarak adlandırılır. Kemiğin yapısında, hem inorganik tuzlar hem de organik matris bulunur. Organik kısım çoğunlukla Tip 1 kola- jen fiberlerinden (%90 kadar oranda) ve glikozaminoglikan, proteoglikan, glikoprotein ve çesitli büyüme faktörleri gibi farklı protein / karbohidrat komplekslerinden oluşmaktadır. Kemiğin inorganik kısmı ise, büyük oranda fosfat ve kalsiyum iyonlarından oluşmaktadır. Aynı zamanda ciddi oranda bikarbonat, sodyum, potasyum, sitrat, magnezyum, karbonat, florit, çinko, baryum ve stronsiyum da bulunmaktadır. Kalsiyum ve fosfat iyonları, Hidroksiapatit kristalleri oluşturmak üzere çekirdeklenir.

Grandus B-One, kalsiyum fosfat bileşiğidir.

Kemik greftlerinden farklı olarak, şekil verilebilir, kendi kendisine vücut içerisinde donup, hücrelerin tutunabileceği bir yapı oluşturur. İçerisinde büyüme faktörü veya osteojenez başlatabilecek herhangi bir madde olmaması sebebi ile Grandus® B-One, ostekondüktif bir üründür. Yani, kemik yapının oluşturduğu Osteoblastları, iletken yapısı ile, kemik defektinin olduğu bölgeye iletebilir. Grandus® B-One, diğer kalsiyum fosfat çimentolar gibi çözünme-çökelme reaksiyonu ile hidroksiap- atit olusturur. İzotermik bir reaksiyondur ve bu sayede dışarıya ısı çıkmadığı için, akrilik çimentolara karşı çok büyük bir üstünlüğü vardır. Hidroksiapatit, kemiğin en önemli yapıtaşlarından birisi olup, osteojenezin bir fazıdır. Grandus@ B-One' ın birincil hammaddesi TetraKalsiyum Fosfattır. TTCP, Ca / P oranı, hidroksiapatitten fazla olan tek kalsiyum fosfat bileşiğidir (TTCP Ca/P oran1 2.0 iken HA'n1n Ca/P oran1 1.67). Bu sayede, Grandus@ B-One içeriğindeki TTCP kendi kendisine Hidroksiapatit oluşturabilecek beceriye sahiptir.

Kullanım Alanları:

 • Tüm iskelet sistemindeki kemik boşluklarını doldurmak için kullanılabilir
 • İmplant uygulamalarında,
 • Sinüs lifting uygulamalarında,
 • Yeni kemik oluşumu istenen defektlerde,
 • Maxilafacial uygulamalarda,
 • Çene uzatma / kısaltma uygulamalarında

Kontraendikasyonlar:

Grandus® B-One için göreceli kontraendikasyonları temsil eden koşullar şunlardır:

 • Ağır vasküler veya nörolojik hastalık
 • Kontrolsüz diyabet
 • Şiddetli dejeneratif kemik hastalığı
 • Kapalı kemik boşluğu / aralığı
 • Gebelik
 • Uyuşturucu ve / veya alkol kötüye kullananlar da dahil olmak üzere, post-operatif talimatları takip etmeyen kooperatif olmayan hastalar
 • Hiperkalsemi
 • Böbrek yetmezliği olan hastalar
 • Geçmiş veya aktif Pott hastalığı olan hastalar

Kullanım Koşulları:

Grandus® B-One, uygulama aplikatörü içinde karıştırılıp uygulanabilir. Hızlı sertleşen, tıbbi bir cihazdır.

Ambalaj ve Sterilizasyon :

Uygulama aplikatörü içinde bulunan toz ve flakon sıvı, vakumlu bir poşet içinde bulunmaktadır. Bu poşet, tekrar alüminyum bir paket içine konulup Gama ile steril edilir.

Depolama:

Tavsiye edilen saklama koşulları ; 5 ila 30 C arasında olup, ürün etiketlerinde yer almaktadır.

Histolojik Özellikler

Biyolojik Rat Modelleri:

Erken dönem intramembranoz kemik oluşumu Kırık alanı hemoraji mevcut Yeni kemik matriksi ve lamellar kemik oluşumu

Minimal boşluktaki ( Gap ) iyileşme bölgesi Yeni kemik matriksi ve anastomozlaşan trabekülalar Kemik matriksi sentezleyen aktif osteoblastlar ve iğsi progenitör hücreler

Okondral kemik oluşumu. Kalsifiye kemik trabekülaları. Trabekülalar arası hipersellüler.

Grandus® B-One yapılan Histolojik çalışmalarda, biyo uyumluluğunu ve kemik oluşumunda erken dönemlerde çok etkili olduğunu göstermiştir.

Grandus® B-One kemik oluşumunu desteklemek için kullanılacaksa aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

 • Kullanılacak bölgede osteoporotik oluşumu varsa
 • Avasküler ve / veya başka şekillerde implantı desteklemeyen bölge mevcutsa
 • Geçmiş veya aktif Pott hastalığı varsa
 • Kontrolsüz diyabet varsa

Bu hastalarda kesinlikle kullanılmamalıdır

Avantajları:

 • Uygulama aplikatörü ile minimal invaziv giriş i m
 • Hızlı sertleşme. Uygulamadan sonra, 8-10 dakika içersinde hızla sertleşme özelliğine sahiptir.
 • izotermik
 • Islak ortamlarda mükemmel mukavemet
 • Osteokondüktif
 • Kemiği Kemiğe yapıştırma
 • Metali Kemiğe yapıştırma
 • Mukavemet düşürmeyen yüksek porozlu yapı
 • Mükemmel Biyo-Uyumluluk
 • Yüksek mukavemetlere dayanma kabiliyeti
 • Eşsiz torsiyonel ve kesme direnci

 

modellerinde rakiplerine göre çok daha iyi sonuçlar vermiştir.

 

Grandus@ B-One bir insan kanı türevi, ftalat, ilaç ve hayvan kökenli bir madde içermemektedir.

 

 

 

 

 

 

 
 

                                        Copyright © 2008-2012 ÜÇEL ECZA DEPOSU A.Ş. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.                                                           
Adres: 1 No'lu Beşirli Mh. İhlas Sk. No:3/ A  PK: 61040 ORTAHİSAR/TRABZON/TÜRKİYE

Telefon: +90 462 229 02 44   223 40 25   Fax:  +90 462 229 87 46
E-mail: info@ucelecza.com